https://religiousopinions.com
Slider Image

Lydia: Verkoper van Purple in the Book of Acts

Lydia in de Bijbel was een van de duizenden minder belangrijke personages die in de Bijbel worden genoemd, maar na 2000 jaar wordt ze nog steeds herinnerd vanwege haar bijdrage aan het vroege christendom. Haar verhaal wordt verteld in het boek Handelingen. Hoewel de informatie op haar schetsmatig is, hebben Bijbelgeleerden geconcludeerd dat ze een uitzonderlijk persoon was in de oude wereld.

De apostel Paulus ontmoette Lydia voor het eerst in Philippi, in het oosten van Macedonië. Ze was een 'aanbidder van God', waarschijnlijk een proseliet, of bekeerde zich tot het jodendom. Omdat de oude Philippi geen synagoge hadden, verzamelden de paar Joden in die stad zich aan de oever van de rivier de Krenides voor sabbataanbidding waar ze het water konden gebruiken voor rituele wasbeurten.

Luke, de auteur van Handelingen, noemde Lydia een verkoper van paarse goederen. Ze kwam oorspronkelijk uit de stad Thyatira, in de Romeinse provincie Azië, tegenover Philippi aan de Egeïsche Zee. Een van de handelsgilden in Thyatira maakte dure paarse kleurstof, waarschijnlijk van de wortels van de fabriek van de meekrap.

Omdat de echtgenoot van Lydia niet wordt genoemd, maar ze was een huishouder, hebben wetenschappers gespeculeerd dat ze een weduwe was die het bedrijf van haar overleden echtgenoot naar Philippi bracht. De andere vrouwen met Lydia in Handelingen kunnen werknemers en slaven zijn geweest.

God opende Lydia's hart

God "opende haar hart" om aandacht te besteden aan de prediking van Paulus, een bovennatuurlijk geschenk dat haar bekering veroorzaakte. Ze werd onmiddellijk gedoopt in de rivier en haar huishouden samen met haar. Lydia moet welvarend zijn geweest, omdat ze erop stond dat Paul en zijn metgezellen bij haar thuis zouden blijven.

Voordat hij Philippi verliet, bezocht Paul nogmaals Lydia. Als ze het goed had, had ze hem misschien geld of voorraden gegeven voor zijn verdere reis op de Egnatian Way, een belangrijke Romeinse snelweg. Grote delen ervan zijn nog steeds te zien in Philippi vandaag. De vroege christelijke kerk daar, ondersteund door Lydia, heeft in de loop der jaren mogelijk duizenden reizigers beïnvloed.

Lydia's naam komt niet voor in de brief van Paulus aan de Filippenzen, die ongeveer tien jaar later werd geschreven, waardoor sommige geleerden veronderstellen dat ze tegen die tijd misschien gestorven is. Het is ook mogelijk dat Lydia is teruggekeerd naar haar geboortestad Thyatira en daar actief was in de kerk. Thyatira werd door Jezus Christus aangesproken in de zeven openbaringskerken.

Prestaties van Lydia in de Bijbel

Lydia had een succesvol bedrijf en verkocht een luxeproduct: paarse stoffen. Dit was een unieke prestatie voor een vrouw tijdens het door mannen gedomineerde Romeinse rijk. Maar nog belangrijker was dat ze in Jezus Christus als Redder geloofde, zich liet dopen en haar hele gezin liet dopen. Toen ze Paul, Silas, Timothy en Luke in haar huis nam, creëerde ze een van de eerste thuiskerken in Europa.

Lydia's sterke punten

Lydia was intelligent, opmerkzaam en assertief om te concurreren in het bedrijfsleven. Haar trouwe achtervolging van God als Jood zorgde ervoor dat de Heilige Geest haar ontvankelijk maakte voor Paulus 'boodschap van het evangelie. Ze was vrijgevig en gastvrij en stelde haar huis open voor reizende predikanten en zendelingen.

Levenslessen van Lydia

Het verhaal van Lydia laat zien dat God door mensen werkt door hun hart te openen om hen te helpen het goede nieuws te geloven. Redding is door geloof in Jezus Christus door genade en kan niet worden verdiend door menselijke werken. Terwijl Paulus uitlegde wie Jezus was en waarom hij moest sterven voor de zonde van de wereld, toonde Lydia een bescheiden, vertrouwende geest. Verder werd ze gedoopt en bracht ze redding in haar hele huishouden, een vroeg voorbeeld van hoe ze de zielen kon winnen van degenen die het dichtst bij ons staan.

Lydia heeft God ook gecrediteerd met haar aardse zegeningen en heeft ze snel met Paulus en zijn vrienden gedeeld. Haar voorbeeld van rentmeesterschap laat zien dat we God niet kunnen terugbetalen voor onze redding, maar we hebben wel een verplichting om de kerk en haar zendingsinspanningen te ondersteunen.

Hometown

Thyatira, in de Romeinse provincie Lydia.

Verwijzingen naar Lydia in de Bijbel

Het verhaal van Lydia wordt verteld in Handelingen 16: 13-15, 40.

Belangrijkste verzen

Handelingen 16:15
Toen zij en de leden van haar huishouden werden gedoopt, nodigde ze ons uit bij haar thuis. "Als je me als een gelovige in de Heer beschouwt, " zei ze, "kom en blijf in mijn huis." En ze overtuigde ons. (NIV)
Handelingen 16:40
Nadat Paul en Silas uit de gevangenis kwamen, gingen ze naar het huis van Lydia, waar ze de broeders en zusters ontmoetten en hen aanmoedigden. Toen gingen ze weg. (NIV)

Bronnen en verder lezen

  • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, algemeen redacteur;
  • Life Application Bible NIV, Tyndale House en Zondervan Publishers;
  • Iedereen in de Bijbel, William P. Baker;
  • Bibleplaces.com;
  • wildcolours.co.uk;
  • bleon1.wordpress.com; .
Top Diwali geschenkideeën

Top Diwali geschenkideeën

9 praktische devotionals voor christelijke mannen

9 praktische devotionals voor christelijke mannen

Hebreeuwse namen voor jongens en hun betekenis

Hebreeuwse namen voor jongens en hun betekenis