https://religiousopinions.com
Slider Image

Interpretatie van dromen in de Bijbel

God gebruikte vaak dromen in de Bijbel om zijn wil over te brengen, zijn plannen te onthullen en toekomstige gebeurtenissen aan te kondigen. Bijbelse droominterpretatie vereiste echter een zorgvuldige test om te bewijzen dat het van God kwam (Deuteronomium 13). Zowel Jeremia als Zacharia waarschuwden voor het vertrouwen op dromen om de openbaring van God tot uitdrukking te brengen (Jeremia 23:28).

Key Bible Vers

En zij [Pharaoh s beker en bakker] antwoordden: We hadden beiden gisteravond dromen, maar niemand kan ons vertellen wat ze bedoelen .

Het interpreteren van dromen is Gods zaak, antwoordde Joseph. Ga door en vertel me je dromen . Genesis 40: 8 (NLT)

Bijbelse woorden voor dromen

In de Hebreeuwse Bijbel of het Oude Testament is het woord dat wordt gebruikt voor droom l m, verwijzend naar een gewone droom of een droom die door God is gegeven. In het Nieuwe Testament verschijnen twee verschillende Griekse woorden voor droom. Het evangelie van Mattheüs bevat het woord nar, specifiek verwijzend naar boodschap- of orakeldromen (Mattheüs 1:20; 2:12, 13, 19, 22; 27:19). Handelingen 2:17 en Judas 8 gebruiken echter een meer algemene term voor droom ( enypnion ) en dromen ( enypniazomai ), die verwijzen naar zowel orakeldromen als niet- orakeldromen .

Een nachtzicht of visie in de nacht is een andere uitdrukking die in de Bijbel wordt gebruikt om een ​​boodschap of orakeldroom aan te duiden. Deze uitdrukking komt zowel in het Oude als het Nieuwe Testament voor (Jesaja 29: 7; Daniël 2:19; Handelingen 16: 9; 18: 9).

Message Dreams

Bijbelse dromen vallen in drie basiscategorieën: berichten van dreigend ongeluk of geluk, waarschuwingen voor valse profeten en gewone, niet-orakel-dromen.

De eerste twee categorieën omvatten berichtdromen. Een andere naam voor een berichtendroom is een orakel. Berichtdromen vereisen meestal geen interpretatie en het gaat vaak om directe instructies die worden gegeven door een godheid of een goddelijke assistent.

De berichtendromen van Joseph

Vóór de geboorte van Jezus Christus had Joseph drie boodschapdromen over komende gebeurtenissen (Mattheüs 1: 20-25; 2:13, 19-20). In elk van de drie dromen verscheen een engel van de Heer aan Joseph met duidelijke instructies, die Joseph begreep en gehoorzaamde.

In Mattheüs 2:12 werden de wijzen gewaarschuwd in een berichtendroom om niet terug te keren naar Herodes. En in Handelingen 16: 9 ervoer de apostel Paulus een nachtvisie van een man die hem aanspoorde om naar Macedonië te gaan. Dit visioen in de nacht was waarschijnlijk een berichtendroom. Hierdoor gaf God Paulus opdracht het evangelie in Macedonië te prediken.

Symbolische Dromen

Symbolische dromen vereisen een interpretatie omdat ze symbolen en andere niet-literaire elementen bevatten die niet duidelijk worden begrepen.

Sommige symbolische dromen in de Bijbel waren eenvoudig te interpreteren. Toen de zoon van Jakob droomde van bundels graan en hemellichamen die voor hem neerbogen, begrepen zijn broers al snel dat deze dromen hun toekomstige dienstbaarheid aan Jozef voorspelden (Genesis 37: 1-11).

Jacob's droom

Jacob vluchtte voor zijn leven van zijn tweelingbroer Esau, toen hij ging liggen voor de avond bij Luz. Die nacht had hij in een droom een ​​visioen van een ladder, of trap, tussen hemel en aarde. De engelen van God klommen op en daalden af ​​op de ladder. Jacob zag God boven de ladder staan. God herhaalde de belofte van steun die hij aan Abraham en Izaäk had gedaan. Hij vertelde Jacob dat zijn nakomelingen veel zouden zijn, die alle families van de aarde zegenen. God zei toen: Ik ben bij je en zal je houden waar je ook gaat, en zal je terugbrengen naar dit land. Want ik zal je niet verlaten voordat ik heb gedaan wat ik je heb beloofd. "(Genesis 28:15)

De volledige interpretatie van Jakobs ladderdroom zou onduidelijk zijn als niet voor een verklaring van Jezus Christus in Johannes 1:51 dat hij die ladder is. God nam het initiatief om de mens te bereiken via zijn Zoon, Jezus Christus, de perfecte 'ladder'. Jezus was God met ons, kwam naar de aarde om de mensheid te redden door ons opnieuw te verbinden in relatie met God.

Farao's dromen

Farao's dromen waren ingewikkeld en vereisten een vakkundige interpretatie. In Genesis 41: 1 57 droomde Farao van zeven vette, gezonde koeien en zeven magere, ziekelijke koeien. Hij droomde ook van zeven mollige korenaren en zeven verschrompelde oren. In beide dromen, hoe kleiner verbruikt, hoe groter. Geen van de wijzen in Egypte en waarzeggers die meestal dromen interpreteerden, konden niet begrijpen wat Farao's droom betekende.

De butler van de farao herinnerde zich dat Joseph zijn droom in de gevangenis had geïnterpreteerd. Dus, Joseph werd bevrijd uit de gevangenis en God onthulde hem de betekenis van Farao's droom. De symbolische droom voorspelde zeven goede jaren van voorspoed in Egypte, gevolgd door zeven jaar hongersnood.

De dromen van koning Nebukadnezar

De dromen van koning Nebukadnezar beschreven in Daniel 2 en 4 zijn uitstekende voorbeelden van symbolische dromen. God gaf Daniel de mogelijkheid om de dromen van Nebukadnessar te interpreteren. Een van die dromen, legde Daniel uit, voorspelde dat Nebukadnezar zeven jaar gek zou worden, zou leven in de velden als een dier, met lang haar en vingernagels, en gras zou eten. droom is uitgekomen.

Daniel zelf had verschillende symbolische dromen met betrekking tot toekomstige koninkrijken van de wereld, de natie Israël en eindtijd.

Pilates vrouwens droom

Pilates vrouw had een droom over Jezus de nacht voordat haar man hem afleverde om gekruisigd te worden. Ze probeerde Pilatus te beïnvloeden om Jezus vrij te laten door hem een ​​bericht te sturen tijdens het proces en Pilatus over haar droom te vertellen. Maar Pilatus negeerde haar waarschuwing.

Spreekt God nog steeds tot ons door dromen?

Tegenwoordig communiceert God hoofdzakelijk via de Bijbel, zijn geschreven openbaring aan zijn volk. Maar dat wil niet zeggen dat hij ons niet via dromen kan spreken of niet kan spreken. Een verrassend aantal voormalige moslims die zich tot het christendom bekeren, zeggen dat ze in Jezus Christus zijn gaan geloven door de ervaring van een droom.

Net zoals droominterpretatie in de oudheid zorgvuldige tests vereiste om te bewijzen dat de droom van God kwam, geldt hetzelfde vandaag. Gelovigen kunnen biddend God vragen om wijsheid en begeleiding met betrekking tot de interpretatie van dromen (Jakobus 1: 5). Als God tot ons spreekt door middel van een droom, zal hij altijd zijn betekenis duidelijk maken, net zoals hij deed voor mensen in de Bijbel.

bronnen

  • Dreams. Holman Illustrated Bible Dictionary (p. 442).
  • Oude droominterpretatie Het Lexham Bible Dictionary.
Tips voor het aarden en stabiliseren van uw energieën

Tips voor het aarden en stabiliseren van uw energieën

Benedictus van Nursia, patroonheilige van Europa

Benedictus van Nursia, patroonheilige van Europa

Een gebed voor het kerstfeest

Een gebed voor het kerstfeest