https://religiousopinions.com
Slider Image

Oost-Timor religie, een katholieke gemeenschap in Zuidoost-Azië

De belangrijkste Oost-Timor religie is het rooms-katholicisme, goed voor meer dan 97, 6% van de bevolking. Hoewel het land bijna 30 jaar een provincie van Indonesië was, een moslimland met een meerderheid, is minder dan 1% van de bevolking moslim.

Belangrijkste afhaalrestaurants: Oost-Timor religie

  • De belangrijkste religie in Oost-Timor is het rooms-katholicisme (97, 6% van de bevolking)
  • Andere religies die in het land worden beoefend: protestantse groepen, waaronder Assemblies of God, Baptist, Methodist, Presbyterian, Zevende-dags Adventisten en Jehovah's Getuige (1, 96% van de bevolking); Moslim (0, 2%); en andere religies (0, 2%).
  • Het katholicisme werd een centraal onderdeel van de Timorese cultuur tijdens de Indonesische bezetting, tussen 1975 en 2002.

Hoewel het katholicisme de belangrijkste religie van Oost-Timor is, claimt de staat geen officiële religie en beschermt de grondwet het recht op godsdienstvrijheid. Bovendien is religieus onderwijs op openbare scholen verplicht, hoewel het ook leringen over katholicisme, protestantisme en islam omvat.

Katholicisme in Oost-Timor

Als gevolg van 400 jaar Portugese overheersing is de meerderheid van de bevolking van Oost-Timor rooms-katholiek. De Portugezen kwamen in Oost-Timor aan tijdens het zoeken naar specerijen in de 16e eeuw, en ze gebruikten de kolonie als een detentiecentrum voor politieke criminelen. Terwijl de omliggende eilanden, die later Indonesië zouden worden, onder Nederlandse controle stonden, slaagde Portugal erin Oost-Timor, de helft van het eiland Timor, te behouden. Portugese kooplieden brachten jezuïeten naar Oost-Timor en introduceerden voor het eerst het katholicisme.

Tijdens het koloniale tijdperk was de kerk de belangrijkste beschermer van de inheemse bevolking tegen het misbruik van de kolonisatoren. De kerk nam ook de verantwoordelijkheid op zich om de mensen te onderwijzen, een trend die tot in de moderniteit is doorgevoerd. De meeste hedendaagse politieke leiders in Oost-Timor waren opgeleid in jezuïeteninstellingen.

Paus Benedictus XVI ontmoet de Oost-Timor president Jose Ramos-Horta in zijn privébibliotheek, 21 januari 2008 in Vaticaanstad. Alessia Giuliani-Vaticaan Pool / Getty Images

Portugal behield de controle over het land tot 1975, toen het zich onafhankelijk verklaarde. De overwinning was echter van korte duur en Indonesië viel binnen en claimde het land negen dagen na de onafhankelijkheidsverklaring. Tijdens de Indonesische bezetting werd het katholicisme een centraal onderdeel van de Timorese cultuur en identiteit. Het aantal gedoopte katholieken verdrievoudigde in die tijd, van 30% in 1975 tot meer dan 90% in de jaren negentig.

Na tientallen jaren van gewelddadige conflicten heeft Indonesië afstand gedaan van zijn claim en in 2002 werd Oost-Timor de eerste soevereine natie van de 21e eeuw en het tweede katholieke land in Zuidoost-Azië, na de Filippijnen.

Hoewel de meeste Timorese katholieken zijn, praktiseren de meeste religies in combinatie met animistische tradities en rituelen.

Protestantisme en islam in Oost-Timor

Slechts ongeveer 1, 96% van de bevolking van Oost-Timor is protestants. De grootste protestantse groep in Oost-Timor is Assemblies of God, hoewel verschillende protestantse religieuze groepen in het land aanwezig zijn. Deze groepen omvatten Baptisten, Methodisten, Presbyterianen, Zevende-dags Adventisten en Jehovah's Getuigen.

Toegewijden van een minderheid moslimgemeenschap verlaten een moskee na het aanbieden van een speciaal ochtendgebed om hun Eid al-Fitr-festival in Dili, 24 oktober 2006, af te trappen. CANDIDO ALVES / Getty Images

Het land herbergt ook een kleine populatie moslims, van wie de meesten soennieten zijn. De eerste premier van Oost-Timor, Mari Alkatiri, was met name een moslim.

Het aantal protestanten en moslims in Oost-Timor daalde met meer dan de helft tijdens de Indonesische bezetting, omdat de meeste leden van de twee religieuze groeperingen in het land het Indonesische bestuur steunden. Nadat Oost-Timor onafhankelijk werd, bleven veel protestanten en moslims als Indonesische burgers in West-Timor.

Animisme in Oost-Timor

Inheemse en pre-koloniale religieuze praktijken in Oost-Timor waren polytheïstisch en animistisch en benadrukten het belang van geesten en een verbinding met de natuur. Krokodillen zijn bijvoorbeeld symbolisch en worden vereerd door de Timorese omdat het eiland vermoedelijk is gemaakt door een Goudfather Crocodile . Volgens de legende redde een jonge jongen een babykrokodil en reisden de twee samen over de wereld. Toen de krokodil stierf, werd zijn lichaam het eiland Timor. Sommige natuurlijke ruimtes en geografische oriëntatiepunten worden als lulik of heilig beschouwd en er worden vaak offers gebracht aan voorouders.

Voor de meeste Timorezen bestaan ​​deze animistische tradities naast het katholicisme, dus de bevolking identificeert zich niet expliciet als animist.

bronnen

  • Bureau voor democratie, mensenrechten en arbeid. Verslag 2018 over internationale religieuze vrijheid: Oost-Timor . Washington, DC: US ​​Department of State, 2019.
  • Central Intelligence Agency. The World Factbook: East Timor . Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019.
  • Hodge, Joel. De katholieke kerk in Oost-Timor en de Indonesische bezetting. South East Asia Research, vol. 21, nee. 1, 2013, pp.151 170.
  • Molnar, Andrea Katalin. Oost-Timor: politiek, geschiedenis en cultuur . Routledge, 2012.
  • Osborne, Milton E. Zuidoost-Azië: een inleidende geschiedenis . 11e ed., Allen & Unwin, 2013.
  • Somers Heidhues, Mary. Zuidoost-Azië: een beknopte geschiedenis. Thames & Hudson, 2000.
Religie in Indonesië

Religie in Indonesië

Faeries in the Garden

Faeries in the Garden

Green Burial: het milieuvriendelijke alternatief voor begrafenissen

Green Burial: het milieuvriendelijke alternatief voor begrafenissen