https://religiousopinions.com
Slider Image

Bijbelverzen over doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is niet eenvoudig, het kost veel moeite, en tenzij we ons hart bij God en onze ogen op het doel houden, is het gemakkelijk op te geven. Hier zijn enkele bijbelverzen die ons eraan herinneren dat doorzettingsvermogen loont uiteindelijk, en dat God altijd bij ons is:

Doorzettingsvermogen is vermoeiend

Volharden is niet eenvoudig en het kan emotioneel en fysiek zijn tol eisen. Als we dat weten, kunnen we vooruit plannen om de vermoeidheid te bestrijden die we zullen voelen als we geconfronteerd worden met die momenten van pure uitputting. De Bijbel herinnert ons eraan dat we moe worden, maar om die momenten te verwerken.

Galaten 6: 9
Laten we niet moe worden om het goede te doen, want op het juiste moment zullen we een oogst oogsten als we niet opgeven. (NIV)

2 Thessalonicenzen 3:13
En wat u betreft, broeders en zusters, word nooit moe van het doen van het goede. (NIV)

Jakobus 1: 2-4
Mijn vrienden, wees blij, zelfs als je veel problemen hebt. Je weet dat je leert te volharden door je geloof op de proef te stellen. Maar je moet leren alles te doorstaan, zodat je volledig volwassen zult zijn en aan niets ontbreekt. (CEV)

1 Petrus 4:12
Beste vrienden, wees niet verbaasd of geschokt dat je tests doormaakt die lijken op wandelen door vuur. (CEV)

1 Petrus 5: 8
Wees op je hoede en blijf wakker. Je vijand, de duivel, is als een brullende leeuw die rond sluipt om iemand te vinden om aan te vallen. (CEV)

Mark 13:13
En iedereen zal je haten omdat je mijn volgers bent. Maar degene die volhardt tot het einde zal gered worden. (NLT)

Openbaring 2:10
Wees niet bang voor wat je gaat lijden. Zie, de duivel staat op het punt sommigen van u in de gevangenis te werpen, zodat u op de proef wordt gesteld en u gedurende tien dagen verdrukking zult hebben. [a] Wees getrouw tot de dood, en ik zal je de kroon van het leven geven. (NASB)

1 Korinthiërs 16:13
Kijk, sta vast in het geloof, wees moedig, wees sterk. (NBG)

Doorzettingsvermogen brengt positieve winst

Als we volharden, slagen we er ongeacht wat. Zelfs als we onze doelen niet bereiken, vinden we succes in lessen die we onderweg leren. Er is geen enkele mislukking zo groot dat we die kunnen t er iets positiefs in vinden

Jakobus 1:12
Gezegend is de man die standvastig blijft beproefd, want wanneer hij de test heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God heeft beloofd aan degenen die hem liefhebben. (ESV)

Romeinen 5: 3-5
Niet alleen zo, maar wij roemen ook in ons lijden, omdat we weten dat lijden doorzettingsvermogen voortbrengt; doorzettingsvermogen, karakter; en karakter, hoop. 5 En hoop schaamt ons niet, omdat Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, die ons is geschonken. (NIV)

Hebreeën 10: 35-36
Dus gooi je zelfvertrouwen niet weg; het wordt rijkelijk beloond. Je moet volharden zodat je krijgt wat hij heeft beloofd als je de wil van God hebt gedaan. (NIV)

Mattheüs 24:13
Maar degene die volhardt tot het einde zal gered worden. (NLT)

Romeinen 12: 2
Kopieer het gedrag en de gewoonten van deze wereld niet, maar laat God je in een nieuwe persoon veranderen door de manier waarop je denkt te veranderen. Dan zul je leren de wil van God voor je te kennen, wat goed en aangenaam en perfect is. (NLT)

God is er altijd voor ons

Doorzettingsvermogen wordt niet alleen gedaan . God zorgt altijd voor ons, zelfs in de moeilijkste tijden, zelfs wanneer onze moed wordt uitgedaagd door overweldigende obstakels.

1 Kronieken 16:11
Vertrouw op de Heer en zijn machtige kracht. Aanbid hem altijd. (CEV)

2 Timotheüs 2:12
Als we niet opgeven, zullen we met hem regeren. Als we ontkennen dat we hem kennen, zal hij ontkennen dat hij ons kent. (CEV)

2 Timotheüs 4:18
De Heer zal me altijd weerhouden van schade door het kwaad, en hij zal me veilig in zijn hemelse koninkrijk brengen. Loof hem voor altijd en altijd! Amen. (CEV)

1 Petrus 5: 7
God zorgt voor je, dus geef al je zorgen aan hem over. (CEV)

Openbaring 3:11
Ik kom snel; houd vast wat je hebt, zodat niemand je kroon zal pakken. (NASB)

Johannes 15: 7
Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat u maar wilt en het zal voor u worden gedaan. (ESV)

1 Korinthiërs 10:13
Geen enkele verleiding heeft u overvallen, behalve wat de mensheid gemeen heeft. En God is trouw; hij zal je niet laten verleiden voorbij wat je kunt dragen. Maar als je in de verleiding komt, zal hij ook een uitweg bieden zodat je het kunt verdragen. (NIV)

Psalm 37:24
Hoewel hij struikelt, zal hij niet vallen, want de Heer steunt hem met zijn hand. (NIV)

George Whitefield, Spellbinding Evangelist of the Great Awakening

George Whitefield, Spellbinding Evangelist of the Great Awakening

Jainism Beliefs: The Five Great geloften en de twaalf geloften van leken

Jainism Beliefs: The Five Great geloften en de twaalf geloften van leken

Wat is de boom des levens in de Bijbel?

Wat is de boom des levens in de Bijbel?