https://religiousopinions.com
Slider Image

Medeklinkers van Gurmukhi-alfabet (35 Akhar) geïllustreerd

Het Gurmukhi-schrift van Gurbani 3535 akhar, of medeklinkers, identiek aan het Punjabi paintee-alfabet inclusief drie klinkerhouders en 32 medeklinkers. Elk personage vertegenwoordigt een fonetisch geluid. De alfabetische volgorde van het Gurmukhi-schrift is compleet anders dan het Engelse alfabet. Gurmukhi akhar is gebaseerd op groeperingen met bepaalde overeenkomsten en is gerangschikt in een raster van vijf horizontale en zeven verticale rijen met specifieke uitgesproken eigenschappen (die hier niet worden getoond). Elke letter heeft een combinatie van kenmerken, afhankelijk van de horizontale en verticale positie. Sommige letters worden uitgesproken met de tong die de achterkant van de boventanden raakt of krult terug om net achter de rand op het dak van de mond aan te raken. Letters kunnen worden uitgesproken met een trekje lucht of vereisen dat lucht wordt tegengehouden. Sommige karakters hebben een neusgeluid.

Verzen over Gurbani hebben spirituele betekenis in de Sikh-geschriften en bevatten metaforische passages waarin de verschillende Gurmukhi-letters voorkomen. Fonetische spellingen van letters in vertalingen variëren.

01 van 36

Gurmukhi Oorraa Uitspraakgids

Punjabi Akhar Oorraa van Gurbani Betekenis in Sikh-schrift Oorraa Gurmukhi klinkerhouder. Foto [S Khalsa]

Oorraa is de eerste van drie klinkerhouders die voorkomt in het Gurmukhi-schrift van Gurbani en is identiek aan de klinkerhouders van het Punjabi-alfabet (akhar).

Oorraa wordt uitgesproken met gelijke nadruk op beide lettergrepen en klinkt als ooi-raw. Oorraa wordt gebruikt aan het begin van een woord waar het eerste geluid dat van een klinker is of in een woord waar de klinker niet wordt voorafgegaan door een medeklinker zoals in het geval van een dubbel klinkergeluid en waaraan specifieke klinkerklanken zijn toegewezen. The Romanized spelling van Oorraa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Oorhaa . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Oorraa in de Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat een akoestische vorm van poëtisch vers geschreven door First Guru Nanak Dev als een jonge jongen wanneer hij op school een huiswerkopdracht krijgt om het alfabet te schrijven. Zijn leraar uitte verbazing toen het kind Nanak Dev schreef:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Zing ter ere van Iemand wiens grenzen niet kunnen worden ontdekt. ​​"SGGS || 432

02 van 36

Gurmukhi Airraa Uitspraakgids

Punjabi Akhar Airraa van Gurbani Betekenis in Sikh-schrift Airraa Gurmukhi klinkerhouder. Foto [S Khalsa]

Airraa is de tweede van drie klinkerhouders die voorkomt in het Gurmukhi-schrift van Gurbani en is identiek aan de klinkerhouders van het Punjabi paintee-alfabet.


Airraa wordt uitgesproken met nadruk op de tweede lettergrepen en klinkt als tijdperk of err-raw. Airraa wordt gebruikt aan het begin van een woord waarbij het eerste geluid dat van een klinker is of in een woord waar de klinker niet wordt voorafgegaan door een medeklinker zoals in het geval van een dubbel klinkergeluid en waaraan specifieke klinkerklanken zijn toegewezen. The Romanized spelling van Airraa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Airhaa . De spelling kan ook enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Airraa in Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat een akoestische vorm van poëtisch vers geschreven door Guru Nanak Dev, de geleerde als een jonge jongen wanneer hij op school een huiswerkopdracht krijgt om het alfabet te schrijven. Zijn leraar uitte verbazing toen het kind Nanak Dev schreef:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
AIRRA: Hij heeft zelf de wereld geschapen, wat er ook moet gebeuren, hij blijft het doen. "SGGS || 434

03 van 36

Gurmukhi Eerree Uitspraakgids

Punjabi Akhar Eerree van Gurbani Betekenis in Sikh-schrift Eerree Gurmukhi klinkerhouder. Foto [S Khalsa]

Eerree is de derde van de drie klinkerhouders die voorkomt in het Gurmukhi-schrift van Gurbani en is identiek aan de klinkerhouders van het Punjabi Paintee-alfabet.

Eerree wordt uitgesproken met de nadruk op de tweede lettergrepen en klinkt als tijdperk of err-raw. Eerree wordt gebruikt aan het begin van een woord waar het eerste geluid dat van een klinker is of in een woord waar de klinker niet wordt voorafgegaan door een medeklinker zoals in het geval van een dubbel klinkergeluid en waaraan specifieke klinkerklanken zijn toegewezen. The Romanized spelling van Eerree is fonetisch en kan ook worden gespeld als Eerhee of Iri . De spelling kan ook enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Eerree in Sikh-schrift

Eerste goeroe Nanak verbaasde zijn leraar met zijn spirituele inzichten toen hij op school de opdracht kreeg om het alfabet te schrijven:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: De Oorspronkelijke Heer is de schenker, Hij is alleen waar. "SGGS || 432

04 van 36

S - Uitspraakgids Gurmukhi Sassa

Punjabi Akhar Sassa van Gurbani Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Sassaa. Foto [S Khalsa]

Sassa is een van de 35 medeklinkers van het Gurmukhi-schrift van Gurbani en identiek aan het Punjabi-alfabet. De medeklinkers van Gurmukhi staan ​​bekend als 35 Akhar.

Sassa heeft het geluid van S en wordt uitgesproken met de nadruk op de tweede lettergreep zoals sa-saw. De geromaniseerde spelling van Sassa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Sassaa . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Sassa in Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat verschillende acrobatische vormen van poëtisch vers geschreven door de auteurs van Guru Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Hij die de wereld schiep, is van allen de Ene Heer Meester. First Guru Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa tiener bhavan ik jotee ||
SASSA: Het hele universum creëerde hij met gemak, verlicht de drie rijken met één licht. "First Guru Nanak SGGS || 930

Andere akoestische verzen met Sasaa in Gurbani omvatten auteurs:

Vijfde Guru Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: Uw heiligdom ben ik nu binnengegaan, Heer. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: Geef je slimheid op O onwetende dwaas. "Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa so neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Discipline de geest met sublieme perfectie. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai ||
SASSA: Het bed van de zielsbruid is versierd met de aanwezigheid van haar echtgenoot Lord. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Derde Guru Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Je hebt zelfdiscipline verloren, dwaas, en je hebt offers onder valse voorwendselen geaccepteerd. " SGGS || 345

05 van 36

H - Gurmukhi Haahaa Uitspraakgids

Punjabi Akhar Haahaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Haahaa. Foto [S Khalsa]

Haahaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-schrift van Guru Granth Sahib en is bijna identiek aan het Punjabi paintee-alfabet.

Haahaa staat voor een H-geluid zoals in ha-ha met dezelfde nadruk wordt gegeven aan beide lettergrepen en wordt uitgesproken zodat er tijdens het spreken een trekje lucht wordt gevoeld wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Haahaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Haha . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis in Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat poëtische verzen met Haahaa geschreven door First Guru Nanak Dev als een student wanneer toegewezen om het alfabet te schrijven. Zijn leraar uitte verbazing toen het kind Nanak Dev schreef:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Er is geen andere Gever dan Hij die de wezens heeft geschapen die hen voeding geeft. "SGGS || 435

Andere poëtische composities van de auteurs van Gurbani met Haahaa zijn onder meer:

" Haahaa hot hoe nehee jaanaa ||
HAHA: Hij bestaat, maar staat niet bekend. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Begrijp goddelijke verhandeling O dwaas want alleen dan zult u eeuwige vrede bereiken. " Derde Guru Amar Das SGGS || 435

06 van 36

Gurmukhi-alfabet Kakaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Kakaa van Gurbani Betekenis in Sikh-schrift Gurmukhi Script Kakaa. Foto [S Khalsa]

Kakaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

K - Gurmukhi Kakaa Uitspraakgids

Kakaa is een medeklinker van het Gurmukhi-script en is bijna identiek aan het Punjabi paintee-alfabet.

Kakaa wordt uitgesproken als cka ckaaw (caw), met de nadruk op de tweede lettergreep. Er mag geen luchtwolk zijn wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Kakaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Kakka . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Kakaa in de Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat de acrostische vorm van poëtisch vers in selecties in de Guru Granth Sahib.

Eerste goeroe Nanak Dev verbaasde zijn instructeurs toen het kind als jonge jongen een huiswerkopdracht op school kreeg om het alfabet te schrijven, antwoordde met een spirituele acrostic:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Wanneer het haar wit wordt, dan schijnt het zonder wassen. "SGGS || 432

Andere akoestische verzen met Kakaa in Gurbani zijn onder meer:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: Hij is de oorzaak, de schepping en de Schepper. "SGGS || 253 Vijfde Guru Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
KAKKA: Het licht van goddelijke kennis verlicht de hartlotusbloem met zijn straal. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: In lust en toorn verdwaal je, dwaas, bezig met wereldse liefde, je bent de Heer vergeten. "SSGS || 435 Third Guru Amar Das

07 van 36

Gurmukhi-alfabet Khakhaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Khakhaa Betekenis in Sikh-schrift Gurmukhi Script Khakhaa. Foto [S Khalsa]

Khakhaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

KH - Gurmukhi Khakhaa Uitspraakgids

Khakhaa is een medeklinker van het Gurmukhi-schrift van Gurbani en identiek aan het Punjabi-alfabet.

Khakhaa heeft het geluid van Kh en wordt uitgesproken als ka-kaaw (caw), met de nadruk op de tweede lettergreep. Er moet een trekje lucht zijn wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Khakhaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Khakha . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Khakhaa in Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat de acrostische vorm van poëtisch vers met Khakhaa van het Gurmukhi-alfabet en verschijnt in verschillende selecties in de Guru Granth Sahib.

Guru Nanak, de eerste Sikh-goeroe verbaasde zijn instructeurs toen het kind als kind een huiswerkopdracht op school kreeg om het alfabet te schrijven, antwoordde met een spirituele acrostic:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKHA: De wereldheer van de maker van adem en tijd haalt de inkomsten uit iemands gebrek aan bestaansmiddelen. "SGGS || 432

Andere akoestische verzen in Gurbani omvatten verschillende auteurs van Guru Granth Sahib:

Poëtische composities ter ere van de Almachtige door Fifth Guru Arjun Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: De Almachtige Heer mist niets. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Lof Hem oprecht. "SGGS | 260

Poëtische inzichten voor de ziel door Bhagat Kabir

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
KHAKHA: De ziel komt de lichaamshol binnen. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KHAKHA: Zeldzame mensen zoeken Hem. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKHA: Velen die hun leven hebben verspild en verwoest, gaan verloren. "SGGS || 342

08 van 36

Gurmukhi-alfabet Gagaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Gagaa Betekenis in Sikh-schrift Gurmukhi Script Gagaa. Foto [S Khalsa]

Gagaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-alfabet.

G - Gurmukhi Gagaa Uitspraakgids

Gagaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-schrift van Gurbani en identiek aan het Punjabi paintee-alfabet.

Gagaa wordt uitgesproken als ga-gaw, met de nadruk op de tweede lettergreep. Er mag geen luchtwolk zijn wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Gagaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Gagga . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Gagaa in de Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat de acrostische vorm van poëtisch vers en verschijnt overal in de Guru Granth Sahib met belangrijke spirituele inzichten met de Gagaa van het Gurmukhi-alfabet .

Goeroe Nanak, eerste van de Sikh-goeroes, verbaasde zijn instructeurs toen het kind als jonge jongen een huiswerkopdracht op school kreeg om het alfabet te schrijven, antwoordde met een spirituele acrostic:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: die afstand doet van het zingen van liedjes van de Universele Heer, wordt arrogant in spraak. "SGGS || 432

Andere akoestische verzen in Gurbani zijn onder meer:

Vijfde Guru Arjun Dev prijst de effecten van meditatie:

" Gagaa gobid gun ravhou saas saas jap neet ||
GAGGA: Spreek de glorieuze lof uit van de wereldmeester met elke ademhaling die altijd op Hem mediteert. "SGGS || 254

Het Bhagat Kabir-vers verklaart de Verlichtende Guru:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Begrijp de uiting van de Enlightener door instructie. "SGGS || 340

Derde Guru Amar Das overdenkt de onmetelijkheid van de universele Heer.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Denk eens na over de universele Heer, dwaas, door louter praten heeft niemand hem ooit bereikt. "SGGS || 434

09 van 36

Gurmukhi-alfabet Ghaghaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Ghaghaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Ghaaghaa. Foto [S Khalsa]

Ghaghaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

GH - Gurmukhi Ghaghaa Uitspraakgids

Ghaghaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-schrift dat erg lijkt op het Punjabi paintee-alfabet.

Ghaghaa wordt uitgesproken als gha ghaaw, met de nadruk op de tweede lettergreep. Er moet een trekje lucht zijn wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Ghaghaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Ghagha . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Ghaghaa in Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat verzen met het Ghaghaa van Gurmukhi-alfabet van verschillende auteurs van Gurbani en verschijnt in de hele Guru Granth Sahib.

Goeroe Nanak de eerste goeroe van de Sikhs verbaasde zijn instructeurs toen hij op school een opdracht kreeg om het alfabet te schrijven, het kind antwoordde met een spirituele acrostic:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Het uitvoeren van dienst de bediende zelfs tijdens het dienen aan de goddelijke hymnes van de bijgevoegde Enlightener blijft. "SGGS || 432

Andere belangrijke poëtische verzen van auteurs van Guru Granth Sahib met Ghaghaa omvatten:

Vijfde Guru Arjan Dev benadrukt dat er alleen God is.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Onthoud dit, dat er niemand anders is dan de Heer. "SGGS || 254

Bhagat Kabir vertelt waar het goddelijke wordt gevonden.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: In elk hart woont Hij. "SGGS || 340

Derde Guru Amar Das geeft het inzicht dat hoezeer de ziel het ook doorzoekt, niet de ware gaven en zegeningen herkent.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: Van deur tot deur smeek u, dwaas. Dadda: Maar de zegen die je accepteert niet. "SGGS || 423

10 van 36

Gurmukhi-alfabet Ngangaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Ngangaa Betekenis in Sikh-schrift Gurmukhi Script Ngangaa. Foto [S Khalsa]

Ngangaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

NG - Gurmukhi Ngangaa Uitspraakgids

Ngangaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-schrift van Gurbani en identiek aan het Punjabi paintee-alfabet.

Ngangaa heeft het geluid van NG en wordt uitgesproken met de nadruk op de tweede lettergreep. De geromaniseerde spelling van Ngangaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Nganga of Nganngaa . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Ngangaa in Sikh-schrift

Sikh-schrift in de hele Guru Granth Sahib bevat alfabetische composities in de vorm van een poëtisch vers met inzichten van spirituele betekenis.

Goeroe Nanak Dev verbaasde zich als jongen over zijn leraar toen hij werd gevraagd het alfabet te schrijven. Hij antwoordde met een acrostic over het onderwerp van de spirituele geleerde:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Iemand met een begrip van spirituele kennis wordt een religieuze geleerde. "SGGS || 432

Andere belangrijke akoestische verzen met Ngangaa door auteurs van Gurbani bani zijn onder meer:

Vijfde Guru Arjund Dev legt uit op geleerden van spirituele wijsheid en de valkuil van de materiële wereld in deze lijnen.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Goddelijke wijsheid wordt niet alleen verkregen door mond-tot-mondreclame. "Guru Arjun SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Men kan een geleerde zijn van de zes scholen van een filosofie. "Guru Arjun SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh scherp ||
NGANGA: De dood grijpt degene die door God is verordineerd om een ​​aanbidder van de materiële wereld te zijn. "SGGS || 2534

Bhagat Kabir adviseert onweerlegbare wijsheid in zijn vers:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Gebruik zelfbeheersing, heb het goddelijke lief en twijfel weg. "SGGS || 340

11 van 36

Gurmukhi-alfabet van Chachaa Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Chachaa Betekenis in Sikh-schrift Gurmukhi Script Chachaa. Foto [S Khalsa]

Chachaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

Ch - Gurmukhi Chachaa Uitspraakgids

Chachaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-script van Gurbani dat identiek is aan het Punjabi paintee-alfabet.

Chachaa is een symbool voor CH en wordt uitgesproken met de tong net achter de boventanden zoals ch in jeuk met nadruk op de tweede lettergreep. Chachaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Chacha . Phonetci-spellingen kunnen enigszins verschillen in de oorspronkelijke Gurmukhi-grammatica, evenals in geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Chachaa in de Sikh-schrift

In de hele Schrift van Guru Granth Sahib wordt de akoestische vorm van poëtisch vers uitgelegd op de spirtuele betekenis van het Gurmukhi-alfabet.

Eerste goeroe Nanak Dev verbaasde zijn leraren toen het kind, toen hij een opdracht kreeg om het alfabet te schrijven, antwoordde met een spirituele acrostic over het onderwerp van Vedische teksten:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: Hij is de creatieve bron van de vier Vedische geschriften, vier voortplantingsmethoden en de vier eeuwen. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(O dwaze kikker) je woont altijd in het water (waar de lelie bloeit), maar de stuntelbij die daar niet woont * hongert - bedwelmd * met de geur (van de lelie) van ver. "SGGS || 990

Andere belangrijke alfbetcal-verzen met Chacha van verschillende auteurs van Guru Granth Sahib zijn:

De vijfde goeroe Arjun Dev beschrijft in zijn vers zijn relatie tot het goddelijke.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: Ben ik gehecht aan de lotusvoeten van de Enlightener. "SGGS || 254

Bhagat Kabir wiens poëzie het goddelijke kunstenaarschap beschrijft.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Hij schilderde het grote portret dat de wereld is. "SGGS || 340

12 van 36

Gurmukhi-alfabet Chhachhaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Chhachhaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Chhachhaa. Foto [S Khalsa]

Chhachhaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

CHH (SH) - Gurmukhi Chhachhaa-uitspraakgids

Chhachhaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-alfabet van Gurbani en identiek aan het Punjabi paintee-alfabet.

Chhachhaa heeft het geluid van C in de oceaan en wordt uitgesproken met de nadruk op de tweede lettergreep. De geromaniseerde spelling van Chhachhaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Chhachha, of Shhassha en Shhasshaa . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Chhachhaa in Sikh-schrift

In de hele tekst van Guru Granth Sahib zijn poëtische verzen te vinden met de spirituele betekenis van het Gurmukhi-alfabet akhar Chhachhaa :

Goeroe Nanak eerste van de Sikh-goeroes, verbaasde zijn instructeurs met een alfabetische acrostic op geestelijke onwetendheid:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: De verspreiding van spirituele onwetendheid is in allen die twijfelen aan Uw doen. "SGGS || 433

Andere alfabetische acrostics in Gurbani omvatten verzen door verschillende auteurs van Guru Granth Sahib:

Vijfde Guru Arjun Dev vertelt over de ideale nederigheid van de ziel in zijn akoestische verzen:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Dit kind is uw dienaar. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Mag ik het stof onder uw heiligen zijn. "SGGS || 254

Bhagat Kabir overdenkt de aanwezigheid van God met zijn vers:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: De eervolle Heer Meester is aanwezig. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Derde Guru Amar Das vraagt ​​zich af wat de waarde is van woordelijke bezigheden in zijn vers:

CHHACHHA: U draagt ​​dag en nacht weg, dwaas, hoe zult u de bevrijding vinden vastgehouden in de klauwen van de dood? "|| 2 || SGGS || 434

13 van 36

Gurmukhi-alfabet Jajaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Jajaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Jajaa. Foto [S Khalsa]

Jajaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

J - Gurmukhi Jajaa Uitspraakgids

Jajaa is een medeklinker van het Gurmukhi akhar-schrift van 35 tekens van Gurbani dat identiek is aan het Punjabi paintee-alfabet.

Jajaa heeft het geluid van J en wordt uitgesproken met de nadruk op de tweede lettergreep zoals ja-kaak. De romanized spelling van Jajaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Jajja . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de fonetci Romanized en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Jajaa in Sikh-schrift

De Sikh-tekst Guru Granth Sahib bevat een acrostische vorm van poëtisch vers geschreven door eerste First Guru Nanak Dev als een jonge student wanneer hem wordt gevraagd om het alfabet te schrijven:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Dit bescheiden wezen smeekt om wijsheid te hebben afgedwaald door vierentachtig lakhs (8, 4 miljoen) te bestaan. "SGGS || 433

Andere akoestische verzen in Gurbani omvatten verzen van spirituele betekenis die Jajaa uitvoeren door verschillende andere auteurs van Guru Granth Sahib, waaronder:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: De gecentreerde Ego gelooft dat hij iets is geworden. "SGGS || 255 door Fifth Guru Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Degene die het lichaam verbrandt terwijl hij nog leeft. "SGGS || 340 door Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Je bent beroofd van je goddelijke licht, dwaas, je zult je tot het einde bekeren met spijt. "SGGS || 434 door Third Guru Amar Das

14 van 36

Gurmukhi-alfabet Jhajhaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Jhajhaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Jhajhaa. Foto [S Khalsa]

Jhajhaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

Jh - Gurmukhi Jhajhaa Uitspraakgids

Jhajhaa is een medeklinker van het Gurmukhi-schrift en identiek aan het Punjabi-alfabet.

Jhajhaa heeft het geluid van Jh vergelijkbaar met J zoals in Jacques, Zs als in Zsa Zsa, of X zoals in Xenia en wordt uitgesproken als Jh-jhaaw of Zsa-Zsaa, met nadruk op de tweede lettergreep. Er moet een trekje lucht zijn wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Jhajhaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Jhajha . De spelling kan enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Jhajhaain Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat de akoestische vorm van poëtisch vers met Jhajhaa van het Gurmukhi-alfabet en verschijnt in de hele Guru Granth Sahib.

Als een jonge student schreef Guru Nanak Dev ji een spiritueel georiënteerd vers dat de overvloedige aard van het goddelijke bevestigde:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa so dae rehiaa ||
JHAJHA: O sterfelijk, waarom sterf je aan angst? Wat de Heer ook geeft, Hij schenkt voortdurend. "SGGS || 433

Akoestische verzen in Gurbani door andere auteurs van Guru Granth Sahib omvatten:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro ||
JHAJHA: Uw zorgen zullen eindigen. " SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Je bent verstrikt in de wereld en weet niet hoe je jezelf moet ontwarren. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: U hebt misschien nooit berouw nodig, o dwaas, als u zelfs maar een ogenblik naar de instructie van de Ware Enlightener had geluisterd. " SGGS || 435 Guru Amar Das

15 van 36

Gurmukhi-alfabet Njanjaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Njanjaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Njanjaa. Foto [S Khalsa]

Njanjaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

Nj - Gurmukhi Njanjaa Uitspraakgids

Njanjaa is een medeklinker van het Gurmukhi-schrift dat identiek is aan het Punjabi-alfabet.

Njanjaa wordt gezegd met de tong op het dak van de mond achter de boventanden gedrukt met de nadruk op de tweede lettergreep. Njanjaa is fonetisch, Nj kan ook worden geschreven als Ny of zelfs Ni en wordt uitgesproken als Enya, ui of Californië in plaats van genieten of motor. Njanjaa kan ook worden gespeld als Nyanya, omdat de spelling enigszins verschilt in de originele Gurmukhi-teksten en in geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Njanjaa in Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat acrobatische vormen van poëtisch vers met Njanjaa .

Guru Nanak Dev, eerste van de Sikh-goeroes, liet spiritueel inzicht zien terwijl hij nog een jongen was:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Ik geef het visioen van zijn gracieuze blik en zie geen ander naast hem. "SGGS || 433

Andere belangrijke acrostische shabads van Gurbani met Njanjaa zijn onder meer:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Weet als volkomen correct dat die wereldse liefde zal eindigen. "Vijfde Guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio door kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Hij woont dichtbij in je hart, waarom zou je ver weg gaan om hem te zoeken? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 van 36

Gurmukhi Script Tainkaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Tainkaa van Gurbani Geïllustreerde Gurmukhi Script Tainkaa. Foto [S Khalsa]

Tainkaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

TT - Gurmukhi Tainka Uitspraakgids

Tainkaa is een medeklinker van het Gurmukhi-schrift dat identiek is aan het Punjabi-alfabet.

Tainkaa klinkt als tank-aw, vertegenwoordigt een harde T zoals op sleeptouw, kan worden voorgesteld door een dubbele TT en uitgesproken met de tong terug gekruld om het dak van de mond te raken. De geromaniseerde spelling van Tainkaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Tanka, Tatta of Ttatta, omdat de spelling enigszins kan verschillen in originele Gurmukhi-teksten en in geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

De betekenis van Tainka in de Sikh-schrift

Sikh-schrift bevat spirituele inzichten geschreven in de vorm van acrostische gedichten door eerste Guru Nanak als student:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Waarom oefen je hypocrisie o sterfelijk? U zult dadelijk opstaan ​​en dadelijk vertrekken. "SGGS || 433

Een ander heilig akoestisch vers met Tatta omvat dit door Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: De moeilijke weg naar God ligt via het pad van hart en geest vanbinnen. "SGGS || 341

17 van 36

Gurmukhi Script Tthatthhaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Tthatthhaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script TThatthaa. Foto [S Khalsa]

Tthatthhaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

TTH - Gurmukhi Tthatthaa Uitspraakgids

Tthatthaa is een medeklinker van de Gurmukhi akhar die identiek is aan het Punjabi paintee-alfabet.

Tthatthaa heeft het geluid van Th en wordt uitgesproken als tha-thaaw met nadruk op de tweede lettergreep. De tong krult terug om het dak van de mond te raken en er moet een trekje lucht zijn wanneer de hand voor de lippen wordt gehouden. De geromaniseerde spelling van Tthatthaa is fonetisch en kan ook worden gespeld als Tthattha, Thhathaa of andere variaties. Originele fonetische Gurmukhi-spellingen kunnen van gezicht verschillen, evenals Romanized en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Thatthaa in Sikh-schrift

In de hele Schrift van Guru Granth Sahib verschijnen akoestische vormen van spiritueel poëtisch vers met medeklinkers van het Gurmukhi-alfabet. Als een jongen in Nanakana Sahib schreef Guru Nanak Dev de hervormer:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Vrede doordringt het hart van hen wiens geest verbonden is met de lotusvoeten van de Heer. "SGGS || 433

Andere akoestische verzen met Tthatthaa door Gurbani-auteurs omvatten:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Zijn gevoelens kwetsen ze niet. "SGGS || 256 Fifth Guru Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai door thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Blijf op een grote afstand van deze luchtspiegeling. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 van 36

Gurmukhi-alfabet Ddaddaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Ddaddaa Betekenis in Sikh schrift Gurmukhi Script Ddaddaa. Foto [S Khalsa]

Ddaddaa is een medeklinker van het Gurmukhi-alfabet.

DD - Gurmukhi Ddaddaa Uitspraakgids

Ddaddaa is een medeklinker van de Gurmukhi-scriptfunctie in Gurbani en is identiek aan het Punjabi-alfabet.

Ddaddaa wordt vertegenwoordigd door DD en wordt uitgesproken als Da-daaw, met de nadruk op de tweede lettergreep. De tong krult terug en raakt het dak van de mond achter de tandvleesrand. Het geluid is vergelijkbaar met de dubbele DD in Daddy of de D in pad of dokter. De geromaniseerde spelling van Ddaddaa is fonetisch en kan ook eenvoudigweg als Dadda worden gespeld. De spelling kan ook enigszins verschillen in de originele Gurmukhi en in de geromaniseerde en Engelse vertalingen van Gurbani.

Betekenis van Ddaddaa in Sikh-schrift

Verschillende shabads van Guru Granth Sahib hebben Ddaddaa in een acrobatische vorm van poëtisch vers met spirituele betekenis.

Goeroe Nanak, eerste van de Sikh-goeroes, begon hymnes van spirituele verdienste te schrijven terwijl hij nog een jongen was:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Waarom zet je zulke opzichtige shows op, o sterfelijk? Wat er ook is, alles zal overlijden. "SGGS || 433

Andere akoestische verzen van de auteurs van Gurbani waar Ddaddaa- verschijningen zijn:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Dit verblijf is niet je ware woonplaats waar je van moet leren kennen. "SGGS || 256 Fifth Guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Wanneer de Vrees voor God wordt gerealiseerd, vertrekken andere angsten. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 van 36

Gurmukhi-alfabet Dhhadhhaa van Gurbani geïllustreerd met uitspraak

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Foto [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 van 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Foto [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 van 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Foto [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 van 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Foto [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 van 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Foto [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 van 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Foto [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 van 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Foto [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 van 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Foto [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 van 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Foto [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 van 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Foto [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 van 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Foto [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 van 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Foto [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 van 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Foto [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 van 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Foto [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 van 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Foto [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 van 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Foto [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 van 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 van 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

Profetische dromen: droom je over de toekomst?

Profetische dromen: droom je over de toekomst?

Mabon (Autumn Equinox) Folklore en tradities

Mabon (Autumn Equinox) Folklore en tradities

Recepten voor de Lammas Sabbat

Recepten voor de Lammas Sabbat